четверг, 21 августа 2014 г.

Если Вас остановил гаишник без причины (Образец заявления в прокуратуру)
Прокурору _________________________________
Від: _______________________________________

ЗАЯВА.
„___”__________201_р. під час керування транспортним засобом ________________________________ мене було зупинено співробітником ДАІ ____________________________________________________________________
Зазначений співробітник ДАІ не представився (представився нерозбірливо), на протиріччя вимогам ч.2 ст.5 Закону України „Про міліцію”, і усі вказані відомості про нього стали відомі вже у процесі подальшого спілкування.
Коли я, забажавши реалізувати своє право, передбачене ч.1 ст.16 Закону України „Про дорожній рух”, п.2.14 „в” ПДР, знати причину зупинки транспортного засобу, задав це питання працівнику ДАІ, то отримав відповідь: „Перевірка документів”.
Зазначені дії співробітника міліції я вважаю незаконними з таких підстав.
У відповідності до Положення про Державну автомобільну інспекцію   Міністерства внутрішніх справ (затверджено Постановою КМ України від 14 квітня 1997 р. N 341),   а саме пп..5 п.5 зазначеного Положення, Державтоінспекція має право:
5) зупиняти транспортні засоби у разі порушення вимог правил, норм та стандартів забезпечення безпеки дорожнього  руху,  наявних ознак,  що  свідчать  про їх технічну несправність або забруднення довкілля,  а  також  у  разі  наявності  даних  про  те,  що  вони використовуються з протиправною метою

Як видно з наведеного, цей перелік є вичерпним. Ніяких інших підстав для зупинки транспортного засобу зазначене Положення не знає.
І це недаремно.
У відповідності до ст..11 Закону України „Про міліцію”, міліція має право:
  2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що  посвідчують  їх  особу,  а  також  інші  документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд  і контроль за виконанням яких покладено на міліцію;

Тобто єдиною підставою для перевірки документів особи може бути підозра громадянина у вчиненні правопорушення.
Мені про будь-які підозри у вчинені правопорушення співробітником міліції повідомлено не було.
У відповідності до п.3.2 Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України (затверджено Наказом МВС від 27.03.2009  N 111), завданням ДПС є, зокрема:

3.2. Забезпечення    безпечного    й    безперебійного   руху
транспортних засобів.

Більше того. До обовязків співробітників ДПС та ж Інструкція прямо відносить:

  6.7. Організовувати   безпечний  та  безперешкодний  процес 

дорожнього руху.

Очевидно, що безпричинні або з тих причин, що не передбачені законодавством, зупинки транспортного засобу, порушують законодавство, нормативні документи, які регулюють діяльність підрозділів ДПС та МВС взагалі, а також порушують мої права, як учасника руху.
Вважаю, що таке істотне порушення вимог законодавства щодо громадянина з боку співробітника міліції є перевищенням з його боку службових повноважень, а отже, утворює склад злочину, передбаченого ч.1 ст.365 КК України. З іншого боку, допущення керівництвом відповідного підрозділу ДАІ таких порушень з боку працівників останнього, є службовою недбалістю, що утворює склад злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
На підставі викладеного, керуючись стст.94, 95, 97 КПК України,

ПРОШУ:

Порушити за зазначеними фактами кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених стст.365 ч.1, 367 ч.1 КК України.

„___”__________ 201__р.                                         (Підпис).

Популярные сообщения


Интернет реклама УБС